Šampónové tyčinky

Zľava 2%
3,68 € 3,75 €
S DPH
430/201
2 ks

Šampónové tyčinky, Šampónové tyčinky sú vložené do rukoväte umývacej kefy a postupne sa vďaka tlaku vody rozpúšťajú.

Sú biologicky odbúrateľné, šetrné k životnému prostrediu. 

Množstvo

Nebezpečenstvo! (kyselina, neskladujte v blízkosti dosahu detí). H302: Škodlivý po požití. H315: Dráždi kožu. H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí. H412: Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Farba: biela

Množstvo v balení: 12 ks

Hmotnosť: 32 g

COMET

Špecifické referencie

Produkty v rovnakej kategórii: 16