Melamínový čistič pre riad do karavanu

8,57 €
S DPH
921751

Odstraňuje škvrny od čaju a kávy

Množstvo
Čistí aktívnym kyslíkom. Odstraňuje škvrny od čaju a kávy a iné hnedé škvrny. Bez námahy vyčistite melamínový riad, vákuové kanvice, drezy a iné plastové povrchy. 250g plechovka.
Informácie o nebezpečenstve:

GHS03.png

Nebezpečenstvo
H272 : Môže zosilniť požiar
GHS07.png

Upozornenie
H302 : Škodlivý po požití.
H319 : Spôsobuje vážne podráždenie očí.
GHS05.png

Nebezpečenstvo
H318 : Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Špecifické referencie

Produkty v rovnakej kategórii: 16